Mühendislik Defteri ve Takım Günlüğü

Aralarındaki Fark Nedir?

Mühendislik Defteri takımların tasarım süreçlerini kayıt altına aldıkları yerdir. Bu defterin formatı aşağıda belirtilmiştir. Mühendislik Defteri jurilerin Tasarım Ödülü için takımları değerlendirmekte kullandığı bir belgedir. Takım Günlüğünde ise takımlar kendi hikayelerini başka takımlara anlatırlar.

VEX Robotik Yarışması’nın temel görevlerinden biri öğrencilere gelecekte akademik ve profesyonel anlamda faydası dokunacak gerçek hayat becerilerini kazandırmaktır. Mühendislik Defteri takımların proje yönetimi, zaman yönetimi, beyin fırtınası ve takım çalışması gibi önemli yaşam becerilerini uygularken, mühendislik tasarım sürecini daha iyi kavradıkları bir yoldur.

Her Mühendislik Defteri tasarım kararlarını belgelemek amacıyla takım tarafından ortak bir çabayla oluşturulur. Takımlar defteri oluşturmaya ilk aşamalarda başlamalı ve ilerleyen zamanlarda defterlerini güncellemelidir.

Mühendislik öğrencilerin bir problemi tanıdığı ve tanımladığı, beyin fırtınası yapıp, tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında çalıştığı, tasarımlarını test ettiği, tasarımlarını geliştirmeye devam ettiği ve bir çözüm belirlenene dek sürecin sürdürüldüğü yinelemeli bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler engellerle karşılacak, başarı ve başarısızlık örnekleriyle karşılaşacak ve bir çok şey öğreneceklerdir. Mühendislik Defterinde belgelenmesi gereken bu yinelemeli sürecin kendisidir.

Mühendislik Defteri takıma tasarım sürecinde yaptığı her şeyi belgeleme fırsatı verir ve şunları içermesi gerekir: içindekiler kısmı, tasarım süreciyle alakalı yürütülen toplantı notları, tasarım konseptleri, çizimler, resimler, tasarımlarda dikkat edilmesi gereken yarışmalarda alınmış gözlem notları, takım üyelerinin tasarım hakkındaki gözlemleri ve düşünceleri, tasarım süreçleriyle ilgili olarak yapılmış takım pratikleri ve takımın robotun tasarımıyla alakalı faydalı bulduğu her şey.

Takım, finansal kaynakların ve zamanın kullanımı da dahil olmak üzere tüm proje yönetimi sürecini belgelendirmelidir. Defter aynı zamanda robotun kodu, tamamen entegre bir sistem oluşturmak için robotun diğer mekanik sistemleriyle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgiler de içermelidir. Yazılım geri bildirim sistemleri için sensörlerin yerleştirilmesi ve robotun kontrolü için kullanılan algoritmalar açık bir şekilde gösterilmelidir. İyi bir mühendislik defteri takımın ayrıntılı belgelendirmelerine dayanarak, çalışmalara aşina olmayan bir kişinin robot tasarımını/yapımını devralmasına imkan tanır.

REC Foundation tarafından takım kayıtları esnasında verilen Mühendislik Defteri iyi bir defter için ipuçları ve örnekler içerir. Ciltli ve kareli defterler uygun formattadır. Defter asla redakte edilmemelidir. Takım numarası defter kapağının üzerinde olmalıdır. Defter hataların üzeri bir çizgi ile çizilerek kullanılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalı, her sayfaya kronolojik olarak tarih atılmalı ve öğrenci tarafından imzalanmalı veya baş harfleri yazılmalıdır. Kod veya CAD çizimleri gibi ekstra materyaller bir yapıştırıcı veya bant yardımıyla deftere yapıştırılmalıdır. Hatalar olsa dahi defterden hiçbir sayfa koparılmamalıdır.

Takımlara Not: Juriler elektronik formatlı hiçbir mühendislik defterini kabul etmeyeceklerdir.

Takım Günlüğü (albüm/ajanda) takımın yaptığı her şeyi kaydetmesine imkan sunar. Böylece içinde alınan derslerin, gerçekleştirilen en iyi uygulamaların bulunduğu tarihsel bir rehber olarak hizmet verir. Bu bir tasarım defteri olmaktan ziyade takımların kendi hikayelerini (takımın tarihsel zaman çizelgesi, takımın toplantı notları, takım fotoğrafları, öğrenci biyografileri, yarışma notları, takım üyelerinin gözlem ve düşünceleri ve takımın faydalı gördüğü diğer bilgiler) anlattığı bir hatıra defteri gibidir. Öğretmenler günlüğü işbirlikçi bir yazma çalışması için kullanabilirler ancak bu günlükler isteğe bağlıdır ve juriler tarafından toplanmaz. Bu günlükler takımların VEX Robotik Yarışmalarını deneyimlemenin onları nasıl daha iyi öğrenciler yaptığını anlatmanın bir yoludur.